Symposium Safer Caring

Safer Caring is een trainingsprogramma voor pleegouders en pleegzorgwerkers. Een veilige opvoed- en opgroeiomgeving en het voorkomen van secundaire traumatisering staan hierin centraal. Op donderdagmiddag 18 september organiseert de afdeling Pleegzorg van Jeugdhulp Friesland in Joure een symposium over dit programma. Het symposium is bedoeld voor pleegouders en pleegzorgwerkers, landelijke pleegzorgvoorzieningen en ketenpartners. Ook wethouders en beleidsambtenaren van de Friese gemeenten zijn welkom. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via e-mail.
safercaring@jeugdhulpfriesland.nl

 


Tags: ,