Mevrouw, mag ik bij u wonen?

Caroline Karssen, Hellen Kooijman en Maria van Rooijen, ISBN 9789088503788, € 17,50.

Het boek is gebaseerd op het dagboek en de werkverslagen van Caroline Karssen, gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg. Hellen Kooijman en Maria van Rooijen bewerkten het materiaal tot een indrukwekkend boek over de vragen, beslissingen en frustraties die je in de jeugdzorg dagelijks tegenkomt en waar buitenstaanders altijd snel een oordeel over hebben.

Het boek is met betrokkenheid, humor en begrip geschreven. Het is herkenbaar en een aanwinst voor iedereen die in de jeugdzorg werkt. Het is ook een goed boek om cadeau te doen aan degenen die straks moeten gaan bepalen wat er wel of niet aan zorg geleverd kan of mag worden. Het geeft een reële inkijk in jeugdzorginstellingen en de ingewikkelde dilemma’s die zich voordoen. Het boek haalt het scheve beeld van ‘ze doen maar wat’ onderuit en geeft een evenwichtig beeld van besluiten die genomen moeten worden. Balancerend tussen alle belangen, mogelijkheden en onmogelijkheden in de jeugdzorg. Ook een aanrader voor pleegouders, beroepskrachten in jeugdzorginstellingen en studenten.

 


Tags: ,