Goede zorg compenseert slechte start adoptiekind

Een ondersteunende opvoeding kan bij geadopteerde kinderen een negatieve start in hun land van herkomst compenseren. Dat stelt Christie Schoenmaker, die op 16 april promoveerde aan de Universiteit Leiden. Ze werkte mee aan de Leidse Longitudinale Adoptie Studie, waarin kinderen uit Sri Lanka, Zuid-Korea en Colombia na hun adoptie als baby ruim twintig jaar zijn gevolgd. Schoenmaker bestudeerde onder meer hoe vroege ondervoeding en sensitiviteit en gehechtheid in de ouder-kindrelatie de ontwikkeling van de kinderen beïnvloeden. “Geadopteerden met vroege ondervoeding hebben een even goede maatschappelijke positie als degenen zonder vroege ondervoeding”, stelt ze. “Een negatieve start met ondervoeding en verwaarlozing in het geboorteland is niet doorslaggevend voor de ontwikkeling van geadopteerde kinderen. De stabiele zorg van de adoptieouders kan deze kinderen helpen om schadelijke gevolgen te boven te komen.”
Bron: Universiteit Leiden

 


Tags: ,