Symposium pleegzorg

Op 19 juni vindt het pleegzorgsymposium ‘Waar blijft het kind’ plaats in Ede. Het symposium staat voor een belangrijk deel in het teken van de transitie jeugdzorg. Het jaar 2015 nadert en ook pleegzorg maakt zich op voor een nieuw wettelijk kader, de vorming van een nieuw jeugdhulpdomein en de overdracht van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten. In de drukte van alle ontwikkelingen is het goed om concreet stil te staan bij waar het eigenlijk om draait: het kind. Het symposium wordt georganiseerd door Jeugdzorg Nederland. http://symposium.pleegzorg.nl/symposium2014/


Tags: ,