Kinderen, mij een zorg

Anke van Dijke en Linda Terpstra, ISBN 9789088504211, € 9,50

Wat is de betekenis van de pedagogische ‘civil society’ en wat zijn de grenzen hiervan? De auteurs kijken kritisch naar de opvatting dat problemen van ouders en kinderen doorgaans beter opgelost kunnen worden in sociale netwerken rondom gezinnen dan in de spreekkamer van de gedragswetenschapper of psychiater. De auteurs werken bij Fier Fryslàn, een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld en afhankelijkheidsrelaties. Ze beschrijven een aantal praktijkgevallen waarin de burgermaatschappij niet altijd antwoord heeft op trauma’s die zijn opgelopen na misbruik of mishandeling. Ook worden trauma’s lang niet altijd herkend. Ze pleiten voor snel en grondig onderzoek bij dergelijke problemen, in plaats van stapje voor stapje te kijken wat er moet gebeuren, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Het is een lezenswaardig boek voor professionals bij instellingen en gemeenten, maar ook voor pleegouders. De auteurs doen goede suggesties voor verbetering van opleidingen, behandeling en het sneller stellen van diagnoses. Nu er toch verbouwd moet worden in de jeugdzorg, valt er veel te verbeteren.

 


Tags: ,