Jeugdzorg gebruikt te weinig onderzoeksgegevens

Op 11 maart vond het congres Jeugd in Onderzoek plaats. Een van de sprekers was Tom van Yperen, bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor de jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen en expert bij het Nederlands Jeugdinstituut. Hij ging in op verworvenheden rondom onderzoek in de jeugdzorg. De kennis is in de afgelopen jaren enorm toegenomen, maar wordt nog te weinig gebruikt in de jeugdzorg. Ook moet kosteneffectief werken meer aandacht krijgen. Onderzoek kan daarbij worden gebruikt. Bij de interventie Triple P is bijvoorbeeld via onderzoek vastgesteld dat er meestal twintig sessies nodig zijn, terwijl vergelijkbare methoden zeker dertig sessies nodig hebben.


Tags: ,