De ideale gezinsvoogd bestaat (niet)

De stelling

In Mobiel 1 verscheen het artikel ‘De ideale gezinsvoogd’. We vroegen u te reageren op de stelling ‘De ideale gezinsvoogd bestaat (niet)’. Hieronder vindt u twee reacties van lezers: pleegvader Wiel Peeters en pleegvader Ron Hortensius.

Onze ervaring van meer dan 25 jaar pleegouderschap en 70 pleegkinderen levert het volgende op: Een ideale voogd bestaat (gelukkig) niet.
De situaties in pleeggezinnen zijn uniek. Soms kan alleen een strikte, principiële aanpak een goed resultaat opleveren. Dan weer wordt een communicatieve voogd gevraagd die in overleg met respect voor ieders rol en kunde, wegen zoekt om het kind een veilige en gezonde basis te bieden. In een situatie waarin professionals en juridische zaken een rol spelen is een duidelijke en logische rapportage het belangrijkste. Hoe benader je continuïteit? Ik pleit voor een matchingsproces voor voogden, net als voor pleegouders. Eerst zoveel mogelijk vereisten benoemen vanuit de informatie die bij de start van de plaatsing bekend is. Met die kennis voogden benaderen die nog capaciteit over hebben. Als men op deze wijze bij de start een voogd benoemt, zijn belangen in zaken beter te behartigen. Resultaat: minder wisselingen, benutting van caseload en expertise. Omdat de kenmerken van een voogd beter tot hun recht komen, zal de tevredenheid van voogden ook toenemen. Dus geen schapen met vijf poten, maar gekwalificeerde professionals met vastgelegde competenties en maatwerk. Ook in deskundigheidsbevordering en carrièreontwikkeling is dan bewuster te sturen naar toekomstvaste professionals. Situaties veranderen zo snel dat een proces van permanente deskundigheidsbevordering gewenst is.

Wiel Peeters (pleegvader)

De ideale gezinsvoogd bestaat in mijn ogen niet.
Iedere gezinsvoogd is mens en mensen maken fouten, zoals Marloes terecht in het artikel zegt. Toch zou ik uit heden en verleden, een aantal gezinsvoogden kunnen noemen die ik op zou geven voor de verkiezing ‘gezinsvoogd van het jaar’.
Volgens het rapport ‘pleegouders een investering waard’ ben ik echter helaas ook niet de enige met de ervaring dat gezinsvoogden kunnen liegen tot in de rechtbank: waarheden verdraaien, onrechtmatig Plannen van Aanpak creëren, expertises of meningen van deskundigen, rapportages en pleeg­ouders negeren. Zonder dat iemand hier daadwerkelijk op ingrijpt. Daar ligt het grootste probleem: er is onvoldoende controle en nagenoeg geen correctie als het fout gaat. Zelfs als de rechter vraagt: “Waar zijn deze beschuldigingen op gebaseerd?” en er volgt onvoldoende onderbouwing, heeft het voor de gezinsvoogd geen andere consequentie dan dat de zaak verloren wordt. Zo kan een gezinsvoogd exact tegenovergesteld handelen aan het belang van het kind, zonder dat dit gevolgen heeft. Ik ben daarom vóór een verkiezing van ‘gezinsvoogd van het jaar’, inclusief een mooie prijs en vóór een verkiezing van ‘slechtst functionerende gezinsvoogd van het jaar’, wiens handelen onafhankelijk tot op de bodem wordt onderzocht. Van belang is ook het rapport ‘Pleegouders een investering waard’, waaruit blijkt dat bij de helft van de pleegouders die afhaken, de redenen gerelateerd zijn aan het handelen van de gezinsvoogd.

Ron Hortensius (pleegvader)

 

 


Tags: ,