Dader en zorgzame vader

Kan een man die thuis geweld heeft gebruikt zijn verantwoordelijkheid nemen als vader en opvoeder? Gedragsweten­schapper Ilona Brekelmans en mede­werker vorming en training Tanja van Stappershoef van Kompaan en De Bocht denken van wel. Samen met het Exper­tise­­centrum Veiligheid van Avans Hoge­school gaan ze binnenkort van start met een pilot van de Canadese training Caring Dads. Ilona: “We werken vanuit de visie: iedere vader wil het beste voor zijn kind.”

Voor pleegouders is het vaak een heikel punt. De vader van je pleegkind heeft een gewelddadige geschiedenis, maar hij wil een rol (blijven) spelen in het leven van zijn kind. Ook het kind wil niets liever dan een goede band met zijn vader. Als pleegouder geeft het contact tussen vader en kind je een dubbel gevoel. Aan de ene kant wil je dat deze man zijn verantwoordelijkheid neemt als vader en opvoeder. Aan de andere kant maak je je zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van het kind. “Deze training gaat over vaderschap en contact met je kind, ook als je niet meer bij elkaar woont”, legt Ilona uit. “De vaders gaan in een groep aan de slag met manieren van opvoeden, de ontwikkeling en behoeften van kinderen, verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en problemen oplossen. Hierin staan de veiligheid, behoeften en het tempo van het kind centraal.” Het huiselijk geweld wordt ook besproken. Caring Dads combineert elementen van het vaderschap met het erkennen van de mishandeling en het nemen van verantwoordelijkheid om de veiligheid en het welzijn van het kind te verbeteren.

Kindgericht ouderschap
Tanja volgde met een collega-trainer van Avans Hogeschool het programma Caring Dads in Londen, samen met Engelse collega’s uit de reclassering. Nu staat ze te trappelen om zelf deze training te geven. Tanja: “Het is echt een nieuwe aanpak. In het verleden heb ik bij de reclassering dadergroepen huise­lijk geweld gedraaid. Die trainingen waren heel dadergericht. Bij Caring Dads gaat het niet over geweld, maar over contact maken met je kind. De vaders houden in een logboek bij wat ze allemaal doen met hun kind, bijvoorbeeld spelen of het kind interviewen. Hierbij stellen ze zich steeds de vraag: is mijn gedrag oudergericht of kindgericht? Vaak zijn de vaders gewend om zichzelf centraal te stellen. Hun opvoedingsstijl draait vooral om controleren en beheersen.” Een belangrijk onderdeel van de training vormen de opvoedingswielen. Hiermee zien vaders in welke ontwikkelingsfase hun kind zit. “Een vader denkt bijvoorbeeld dat zijn kind expres in bed plast. Tijdens de training leert hij dat bedplassen bij een bepaalde fase hoort.” Ilona vult aan: “Hulpverleners gaan er vaak van uit dat vaders weten hoe het moet, maar dat is een grote fout.”

Ketenaanpak
Caring Dads wordt niet geïsoleerd aangeboden, maar maakt deel uit van de ketenaanpak van huiselijk geweld. Ilona: “Als het kind in een pleeggezin woont, worden ook de pleeg­ouders geïnformeerd. Overigens zijn de kinderen nooit bij de training aanwezig.” De vaders volgen een programma van zeventien groepsbijeenkomsten van twee uur. Aan de pilot is een onderzoek verbonden vanuit het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. De individuele geschiktheid van elke vader wordt in een selectie- en intakeprocedure vastgesteld. <

Informatie en aanmelden: Kompaan en De Bocht 013 5433073 of Steunpunt Huiselijk Geweld 0900 3213210. www.kompaanendebocht.nl en www.huiselijkgeweld.nl

 


Tags: ,