Convenant kwaliteit pleegzorgscreening

Op 13 maart hebben de VNG en Jeugdzorg Nederland in Utrecht een convenant ondertekend in verband met het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders. Het Kwaliteitskader is ontwikkeld om duidelijkheid, eenduidigheid en transparantie te brengen in de voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders. Op 1 januari 2015 gaan alle jeugdzorgtaken over naar gemeenten, ook pleegzorg. Met de ondertekening van het convenant onderschrijven partijen de kwaliteitseisen die aan voorbereiding en screening worden gesteld. Daarnaast zal de VNG gemeenten stimuleren het Kwaliteitskader in te zetten bij het contracteren of subsidiëren van pleegzorgaanbieders.

Bron: Jeugdzorg Nederland

 


Tags: ,