Vragen over overplaatsingen

Overplaatsingen binnen pleegzorg hebben alles te maken met gehechtheid en verlies. Hoe kunnen onnodige scheidings- en verlieservaringen voorkomen worden? Via een 10-tal vragen probeert het Landelijk Pleegzorg Panel daar zicht op te krijgen.
De vragen over overplaatsingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. De resultaten worden gebruikt in een nummer met als thema: overplaatsingen.

Iedereen die zich betrokken voelt bij pleegzorg kan deelnemen aan het Landelijk Pleegzorg Panel. U kunt zich aanmelden via de website.
www.pleegzorgpanel.nl