Mishandelde kinderen nog onvoldoende in beeld

Op 21 mei verscheen het onderzoeksrapport van de Kinderombudsman getiteld: ‘Preventie van kindermishandeling in gemeenten. Van papier naar werkelijkheid’. Het gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport.

Kinderombudsman Marc Dullaert: “Driekwart van de ondervraagde gemeenten heeft beleid op papier staan. Dat is prima, maar uit het onderzoek komt ook naar voren dat de helft van de gemeenten niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in hun gemeente zijn, dat de risicogroepen onvoldoende in beeld zijn en dat 75% van de gemeenten de inzet van preventieprogramma’s en de effecten daarvan niet monitort. Zo blijft het een papieren tijger.”

www.dekinderombudsman.nl