Thema: Veiligheid

Zonder veiligheid, geen pleegzorg. Niet alleen is veiligheid in pleegzorg een belangrijk onderwerp, het is ook heel actueel. Zo was er het afgelopen jaar veel opschudding rondom het pleegkind Yunus. Door alle aandacht was hij niet meer veilig bij zijn twee pleegmoeders, waardoor het gezin moest onderduiken.

Daarnaast was er het onderzoek van de commissie Samson naar seksueel misbruik in de jeugdzorg. Na de schokkende resultaten ging de commissie Rouvoet aan de slag om verbeteringen door te voeren op het gebied van seksueel misbruik in de jeugdzorg. Zo geldt nu voor iedere jeugdzorginstelling dezelfde richtlijn ter voorkoming van seksueel misbruik. Het voorkomen van seksueel misbruik van pleegkinderen is van groot belang, maar een valse beschuldiging van misbruik kan een enorme impact hebben op het leven van een pleegouder.

Het afgelopen jaar is ook een wetsvoorstel ingediend voor verdere professionalisering van de jeugdzorg. Dat betekent dat jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in instellingen zich moeten inschrijven bij het jeugdzorgregister. Voor zo’n registratie is het volgen van bij- en nascholing verplicht en de medewerkers moeten zich aan een beroepscode houden. Veiligheid beslaat een heleboel vlakken. In dit thema proberen we een aantal van die vlakken te belichten, zowel vanuit de professional als vanuit het pleeggezin.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Veiligheid’.


Tags: , ,