Taskforce Kind in Gezin opgericht

Gemeenten informeren over hun wettelijke verplichting om uithuisgeplaatste kinderen een plek te bieden in een pleeggezin of gezinshuis. Wethouders en gemeenteambtenaren inspireren om daar werk van te maken. Dat beoogt de taskforce Kind in Gezin, die op 7 maart is opgericht. De taskforce staat onder voorzitterschap van Clemence Ross-Van Dorp, voormalig staatssecretaris van VWS en ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin. De taskforce organiseert lokale bijeenkomsten, waarin kennis en ervaring worden samengebracht. Vast onderdeel is een gezamenlijke maaltijd in gezinshuizen en pleeggezinnen.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht om voor uithuisgeplaatste kinderen een plek te regelen bij een pleegouder of in een gezinshuis. Opvang in een leefgroep komt pas in beeld als plaatsing in een vervangende gezinssituatie niet mogelijk is gebleken. Dit is bepaald in het ‘Amendement Ypma’, dat op 17 oktober 2013 door een grote meerderheid van de Tweede Kamer is aangenomen. Niet alle gemeenten zijn op de hoogte van deze wettelijke verplichting. Als ze dat wel zijn, zitten ze met de vraag hoe ze daar handen en voeten aan moeten geven.

Werkwijze
De Taskforce Kind in Gezin helpt gemeenten bij het vinden van antwoorden op die vraag. De taskforce doet dat middels het organiseren van lokale bijeenkomsten, waarin kennis en ervaring op het gebied van inhuisplaatsen worden samengebracht. Vast onderdeel is een gezamenlijke maaltijd in gezinshuizen en pleeggezinnen in de betreffende gemeente. Wethouders en ambtenaren gaan tijdens de maaltijd in gesprek met gezinshuisouders, pleegouders en eventueel de kinderen die er wonen. Zo ervaren ze de meerwaarde van gezinsopvang van dichtbij.

Na dit kijkje in de keuken volgt een gezamenlijke nazit met wethouders, ambtenaren, pleegouders, gezinshuisouders en ervaringsdeskundigen. Samen gaan zij op zoek naar een strategie die is gericht op inhuisplaatsen. Leden van de Taskforce brengen daarbij hun brede kennis, ervaring en netwerk in.

Samenstelling taskforce
In de Taskforce Kind in Gezin zitten, behalve voormalig staatssecretaris Clemence Ross-Van Dorp: Ed Wallinga (wethouder Jeugd Enschede), Fokko Witteveen (bestuurder Trias Jeugdhulp), Ankili de Graaf (jongerenambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin en zelf opgegroeid in een gezinshuis) en Jan Willem de Zeeuw (beleidsadviseur en ontwikkelaar van het concept lokaal netwerk gezinsvormen).

Gemeenten en transitieregio’s die geïnteresseerd zijn in het programma van de Taskforce Kind in Gezin kunnen een verzoek indienen voor de organisatie van een lokale bijeenkomst. Ze kunnen dit kenbaar maken via de Alliantie Kind in Gezin, m.engberts@inhuisplaatsen.nu.

De Taskforce Kind in Gezin heeft een looptijd van drie jaar, tot voorjaar 2017, en zal in principe vier keer per jaar een bijeenkomst op locatie aanbieden. De taskforce is een initiatief van de Alliantie Kind in Gezin.

www.inhuisplaatsen.nu