Ruim 100.000 jongeren hadden jeugdzorg in 2012

In 2012 kregen 103 duizend Nederlandse jongeren jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers die het CBS op 15 april heeft gepubliceerd. In de grote steden zijn de aantallen het hoogst; Amsterdam heeft als koploper 7.500 jeugdzorgjongeren. Kerkrade heeft met 6,5 procent het hoogste percentage jongeren in de jeugdzorg.

Meer dan de helft van de jongeren met jeugdzorg ontvangt ambulante jeugdzorg. Vaak worden vormen van jeugdzorg gecombineerd. Zo hebben 15.000 jongeren naast ambulante jeugdzorg ook te maken met een ondertoezichtstelling. En ruim 5.500 jongeren krijgen de combinatie pleegzorg en voogdij. Het aantal jongens in de jeugdzorg is met 57 procent iets groter dan het aantal meisjes. De gemiddelde leeftijd voor zowel jongens als meisjes met jeugdzorg is 12 jaar.

Landelijk gezien is het percentage jongeren in de jeugdzorg 2,9 procent. Uitschieters naar beneden zijn Tubbergen, De Wolden en Blaricum met minder dan 1 procent. Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor de financiering van de jeugdzorg.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek en NJi