Ontwikkelingspychopathologie bij kinderen en jeugdigen

Jakop Rigter en Malou van Hintum
ISBN 9789046903490, € 39,50

Dit boek lijkt op het eerste gezicht wat hoog gegrepen voor pleegouders. Het is een echt studieboek. Toch kan het waardevol zijn voor pleegouders die specifieke informatie zoeken over een probleem of stoornis van hun pleegkind. Het boek is geschreven volgens een vast stramien. Hoe ziet de normale ontwikkeling op dit ontwikkelingsgebied eruit? Wat zijn de kenmerken van het probleem? Welke culturele en maatschappelijke invloeden spelen een rol? Wat is het risico en wat zijn beschermende factoren? Wat kun je doen op het gebied van preventie en behandeling? Als pleegouder kun je goed het probleemgedrag van het kind opzoeken en eens lezen hoe afwijkend, of juist niet, het gedrag is. Wat zijn de ‘gewone’ maatregelen die je zelf in huis kunt treffen en wanneer is het tijd dat een specialist gaat helpen? Ook geeft het een zeker idee over behandelingsmogelijkheden, zodat je daar over kunt nadenken. Bijvoorbeeld: Wil ik wel of geen medicatie overwegen? Als ik geen medicatie wil, is er dan iets anders mogelijk? Het boek sluit aan op de recent gepubliceerde DSM 5 en noemt de nieuwste onderzoeksresultaten wat betreft effectiviteit van behandeling. Het is helder geschreven en maakt het grensgebied van orthopedagogiek en psychiatrie toegankelijk.

 


Tags: ,