Onderzoek relatie leerkracht en pleegkind

Een goede relatie tussen leerkracht en kind is een belangrijke beschermende factor voor een veilige jeugd. Na uithuisplaatsing valt een groot deel van de vertrouwde basis van een kind weg. Lianne van Someren is pleegmoeder en student Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de relatie tussen leerkracht en pleegkind. Hiermee wil ze het onderwijs een boodschap geven waarbij pleegkinderen gebaat zijn. Voor haar onderzoek zoekt ze ervaringsverhalen van volwassen pleegkinderen. De centrale vraag is: Wat deed uw leerkracht om u te helpen of wat had uw leerkracht kunnen doen? Wilt u meewerken of meer weten? Stuur een e-mail naar: lianne@vansomerenwetzer.nl.


Tags: ,