Nieuwe brochure pleegzorg

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een belangrijke rol in pleegzorg. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een brochure over pleegzorg beschikbaar gesteld voor gemeenten. Deze brochure geeft uitleg over begrippen die veel gebruikt worden in pleegzorg, het pleegzorgproces, een overzicht van betrokken instanties, wetgeving, financiering en kwaliteitsbewaking. Daarnaast worden taken en aandachtspunten voor gemeenten uitgelegd. U kunt de brochure downloaden op www.voordejeugd.nl.


Tags: ,