Gezag na partnerdoding

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een handelingsprotocol ontwikkeld voor gezag, contact, omgang en hulp bij gezinsdrama’s met partnerdoding. Het protocol voorziet in voorlopige voogdij binnen 24 uur na partnerdoding, zodat kinderen zo snel mogelijk professionele ondersteuning krijgen. Als de Raad voor de Kinderbescherming een verzoekschrift voor een omgangsregeling heeft ingediend, moet de rechter altijd toetsen of contact met de levende ouder in het belang van het kind is. Staatssecretaris Teeven wil daarop zo nodig de wet aanpassen. Het belang van het kind gaat voor het belang van de ouder die een omgangsregeling wil, stelt Teeven.
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

 


Tags: ,