Geld Kinderpostzegels naar Leids onderzoek

Professor Femmie Juffer (redactielied Mobiel) en professor Lenneke Alink van de Universiteit Leiden (beiden Pedagogische Wetenschappen) hebben een onderzoeksubsidie van 150.000 euro gekregen van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Hiermee voeren ze het onderzoeksproject Positief Ouderschap bij Pleegzorg uit, in samenwerking met de Yulius Academie en diverse pleegzorgorganisaties. Ze onderzoeken of de ‘evidence-based’ interventie VIPP-SD (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline) ook werkt in pleeggezinnen. Het einddoel is het bevorderen van positieve interacties tussen opvoeder en kind en het voorkomen of verminderen van gedragsproblemen bij kinderen in de leeftijd van één tot zes jaar.