Aantal pleeggrootouders in Nederland

In 2004 maakte Mirte Loeffen in Mobiel een schatting van het totale aantal pleeggrootouders in Nederland. Ze schatte dat 16 procent van de pleegouders voor de kleinkinderen zorgt. In 2013 verzamelde Henk van Oosteren cijfers, met hulp van collega’s in heel Nederland. In Limburg zijn 450 pleeggezinnen benaderd. Daarvan hebben 161 gezinnen de vraag beantwoord of ze grootouder zijn. Van de 161 pleegouders waren er 33 grootouder (20,5 procent). Lindenhout telde in juni 566 pleeggezinnen. Daarvan waren er 95 grootouder (15 procent). Entréa bekeek alle 78 gezinnen die in de laatste 18 maanden gestopt zijn met pleegzorg. 18 procent was grootouder. In februari 2013 telde Oosterpoort 61 pleeggrootouders op een totaal van 451 plaatsingen (14 procent). Spirit telde afgelopen zomer 1500 pleegouders. Daarvan zijn er 235 pleeggrootouder (16 procent). In maart verbleven 376 kinderen in een pleeggezin van Trias, 55 daarvan verbleven bij pleeggrootouders (15 procent). Het totale aantal getelde pleegouders was 3132. Daarvan waren 493 grootouder (16 procent).


Tags: ,