Symposium pleegzorg 2014

‘Waar blijft het kind?’

Op 19 juni 2014 vindt voor de zesde maal het symposium pleegzorg plaats in de Reehorst in Ede. Het thema is ‘Waar blijft het kind?’ Het symposium staat voor een belangrijk deel in het teken van de transitie jeugdzorg en wordt georganiseerd door Jeugdzorg Nederland.

Het jaar 2015 nadert snel en ook pleegzorg maakt zich op voor een nieuw wettelijk kader, de vorming van een nieuw jeugdhulpdomein en de overdracht van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten. In de drukte van alle ontwikkelingen – het maken van begrotings- en beleidsafspraken met gemeenten – is het goed om ook concreet stil te staan bij waar het nu eigenlijk om draait: het kind.

http://symposium.pleegzorg.nl/symposium2014/