Convenant borging kwaliteit pleegouderscreening

Op 13 maart 2014 hebben de VNG en Jeugdzorg Nederland in Utrecht het convenant in verband met het Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant-pleegouders ondertekend. Dit Kwaliteitskader is door de sector ontwikkeld om duidelijkheid, eenduidigheid en transparantie te brengen in het proces van voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders. Op 1 januari 2015 gaan alle taken op het terrein van de jeugdzorg over naar gemeenten. Ook de pleegzorg. Met de ondertekening van dit convenant onderschrijven partijen de kwaliteitseisen die aan de voorbereiding en screening van aspirant-pleegouders worden gesteld. Daarnaast zal de VNG gemeenten stimuleren het Kwaliteitskader in te zetten bij het contracteren of subsidiëren van aanbieders van pleegzorg. Het convenant is getekend voor een periode van twee jaar, gedurende welke periode gezamenlijk wordt gewerkt aan het optimaliseren van het kwaliteitskader.
Bron: Jeugdzorg Nederland