Begin gemaakt aan Monitor pleegzorg

Op 13 maart vond de aftrap plaats van het nieuwe project ‘Monitor pleegzorg’. De komende twee jaar werkt het Nederlands Jeugdinstituut samen met vijf instellingen voor jeugd en opvoedhulp die pleegzorg bieden (De Rading, Horizon, Kompaan en de Bocht, Parlan en Youké) aan een eerste versie. De Monitor pleegzorg brengt het verloop van plaatsingen van kinderen en jongeren in pleeggezinnen en de uitkomsten ervan in kaart. Ook verzamelen zij tijdens de pilotfase voorbeelden van interactief gebruik.

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi/Begin-gemaakt-aan-monitor-pleegzorg