Thema: Werkt pleegzorg?

Soms vragen pleegouders zich af waar ze het allemaal voor doen. Heeft pleegzorg eigenlijk wel zin? Is pleegzorg inderdaad de beste optie om groot te worden voor een kind dat niet thuis kan opgroeien? Gaat mijn pleegkind het later redden in de maatschappij?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2013 het document ‘Verdeling historische middelen jeugdzorg’ opgesteld. Hieruit blijkt dat 85 procent van de kinderen in Nederland geen gebruik maakt van enige vorm van hulpverlening, 15 procent van de jeugdigen heeft serieuze opvoed- en opgroeiproblemen en 5 procent heeft met structurele ernstige problemen te maken.

Op 17 oktober is met de nieuwe Jeugdwet een amendement over inhuisplaatsing aangenomen. Het amendement bepaalt dat kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen, bij voorkeur bij een pleegouder of in een gezinshuis worden geplaatst. Is er een inhoudelijke grond voor dit besluit? Het eerste artikel in dit thema gaat over onderzoek naar het opvoeden van kinderen in een pleeggezin. Hierin stellen we onszelf de vraag of kinderen met een beladen start het redden in het leven. Kunnen zij later op een goede manier in de maatschappij functioneren?  

We spraken ook met twee jongvolwassen pleegkinderen van het jongerennetwerk JongWijs over hoe zij op dit moment in het leven staan en of ze, terugkijkend, baat hebben bij hun opvoeding in een pleeggezin.  

Tot slot komen drie studenten van de Universiteit in Leiden aan het woord. Zij lopen met zevenmijlslaarzen door het werkveld van pleegzorg en geven zeven ideeën voor meer pedagogische kwaliteit van pleegzorg in de toekomst. Het zijn hoopvolle ideeën van de toekomstige hulpverleners.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Werkt pleegzorg?’

 

 


Tags: , ,