Pleegzorg, steunpilaar van de jeugdzorg

Op 1 november verzorgde Stichting Mobiel twee workshops over pleegzorg tijdens de landelijke manifestatie Eigen Kracht als beweging, georganiseerd door de Provincie Overijssel. De hoofd­redacteuren van Mobiel en WAT?! namen deelnemers mee in de belevingswereld van twee jong­volwassen pleegkinderen, een moeder van een pleegkind, een pleeg­moeder, een pleegzorgwerker en een gezinsvoogd.

Pleegzorg is een van de belangrijkste en meest complexe steunpilaren van de jeugdzorg. Belangrijk, omdat kinderen die niet thuis kunnen opgroeien het beste af zijn in een gezin. Complex, omdat pleegzorg gaat over samenwerking tussen veel partijen: pleegkinderen, hun ouders, het (familie) netwerk, pleegouders, de kinderen van pleegouders en beroepskrachten. Samenwerking tussen alle betrokkenen in pleegzorg is voor kinderen van het allergrootste belang om goed en veilig op te groeien. In de workshops kregen verschillende betrokkenen in pleegzorg een stem. Zij vertelden over hun ervaringen en het belang van samenwerking.
Aan de orde kwamen thema’s als verlies, hechting, gedrag en loyaliteit. In pleegzorg wordt steeds meer uitgegaan van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Deze cultuur­omslag kwam tot uiting in de ervaringsverhalen.

Ook de toekomstige gemeentelijke aansturing kwam aan bod. Zorg voor kinderen met een ander thuis, maar wel in een gezin, moet een heldere plek hebben binnen de toekomstige gemeentelijke aansturing. Uit de workshops zijn 14 boodschappen aan de gemeenten in Nederland gekomen.

Boodschappen aan gemeenten
1 Stel het pleegkind centraal. Kijk naar wat het kind nodig heeft en blijf daar naar kijken, ook na plaatsing in een pleeggezin.
2 Pleegzorg is meer dan een ‘bordje erbij zetten op tafel’.
3 Goede samenwerking van de mensen rondom het pleegkind is essentieel.
4 Stel de hulpvraag centraal. De hulpvraag moet leidend zijn, niet het budget.
5 Continuïteit is belangrijk voor het pleegkind.
6 Het timen van samenwerking en het betrekken van het netwerk zijn belangrijk. Soms betekent dit in het begin extra werk en inzet, maar uiteindelijk levert het altijd veel op!
7 Geef ruimte aan loyaliteit van het pleegkind. Voor het ene kind kan een actief betrokken netwerk heel belangrijk zijn en voor het andere kind juist niet. Neem de wens van het pleegkind zelf heel serieus.
8 Pleegouders moeten goed voorbereid worden op een pleegzorgplaatsing. Blijf investeren in het voorbereiden en begeleiden van pleeggezinnen.
9 Geef duidelijkheid over en garantie van de zorg die (pleeg)gezinnen nu krijgen.
10 Behoud de expertise die er is binnen de jeugdzorg. Zet eigen kracht in waar dat kan en specialistische zorg waar dat moet.
11 Met een eigen krachtconferentie of een netwerkberaad kun je de eigen kracht van een netwerk vergroten. Soms ligt de oplossing niet binnen het netwerk, maar dan heeft het netwerk wel draagvlak of acceptatie opgeleverd voor een andere oplossing.
12 De zorg die een kind ontvangt, mag niet afhankelijk zijn van het budget van een gemeente.
13 Denk ook buiten de gemeentegrenzen.
14 Het is belangrijk dat het pleegkind een stem krijgt en gehoord wordt.

======
KADER
======

Meer weten?
Deze workshops waren een initiatief van Mobiel en WAT?! live in samenwerking met de in Overijssel actieve jeugdzorg­aanbieders Trias Jeugdhulp, Pactum, Jarabee en de William Schrikker Groep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Steenstra via wat@bijonspleegzorg.nl.

Lindy Popma en Monique Steenstra

 

 


Tags: ,