Gehechtheid in beeld

Anny Havermans, Corinne Verheule en Bert Prinsen
ISBN 9789088503641, € 79,50

Deze dikke handleiding (bijna 500 pagina’s) is bedoeld voor gezinsbegeleiders. De auteurs beschrijven de methodiek Video Interactie Begeleiding (VIB) en gehechtheid bij adoptie. In een van de hoofdstukken wordt een gebruikelijk onderdeel van VIB bij adoptie besproken, de Sherborne-methode (bewegingspedagogiek). Ouders en kinderen oefenen met spelletjes en lichaamstaal. Zowel Havermans als Verheule hebben jarenlange ervaring met de methodiek VIB bij adoptie die sinds 2000 beschikbaar is voor ieder adoptiegezin met een nieuw adoptiekind. Deze ervaring is duidelijk zichtbaar in de gedegen en uitgebreide beschrijving van de achtergronden en werkwijze, geïllustreerd met sprekende fotovoorbeelden en bijschriften. Ze maken ook goed gebruik van inzichten uit recent wetenschappelijk onderzoek naar gehechtheid en naar adoptie. Het is goed dat een methode die al lang in het veld gebruikt wordt nu als handleiding beschikbaar is. Een volgende stap is het toetsen van de effectiviteit van VIB bij adoptie in een wetenschappelijk onderzoek.

 


Tags: ,