Effectieve pleegzorg volgens JongWijs

Jongerengroep JongWijs geeft een stem aan jongeren die een achtergrond hebben in de zorg voor jeugd en biedt hun een platform om ervaringen uit te wisselen en elkaar te versterken. Lisa en Sylvester zijn vanaf het begin bij JongWijs betrokken. Zij wilden graag met Mobiel praten over het thema van deze Mobiel: de effectiviteit van pleegzorg.

Sylvester is nu 21 jaar. Toen hij 10 maanden was, kwam hij in een pleeggezin, samen met zijn broer. Zijn pleegouders hebben ook twee eigen kinderen. Toen hij 18 werd, kreeg hij verlengde pleegzorg en nu nog ambulante begeleiding. Hij kan zo lang als het nodig is in zijn pleeggezin blijven wonen. Het bevalt hem daar heel goed, hij heeft er echt zijn thuis. Hij heeft contact met zijn ouders, ze komen bij hem op bezoek en de laatste tijd gaat hij met zijn broer ook bij hen op bezoek. Zijn broer woont ondertussen begeleid zelfstandig.

Alcoholist
Lisa (20) heeft helaas heel andere ervaringen. Ze was 17 jaar toen ze bij haar ouders wegging. Ze woonde in België en kwam eerst in een crisisopvangplek en werd na enige tijd doorgeplaatst naar een pleeggezin. Daar zou zij langere tijd blijven. Tijdens haar verblijf bleek echter dat pleegvader alcoholist was en dat de pleegzorgwerker niet eerlijk was over wat haar ouders hadden gezegd. Met moeite heeft Lisa het een half jaar uitgehouden in dat pleeggezin. Ze kon bij haar tante in Nederland komen wonen op de zorgboerderij, maar dan had ze wel toestemming van haar ouders nodig om naar Nederland te gaan. Die toestemming kreeg ze niet. Zodra Lisa 18 jaar was en die toestemming niet meer nodig had, vertrok zij naar de zorgboerderij van haar tante. Daar heeft zij nog anderhalf jaar gewoond. Ze heeft af en toe e-mailcontact met haar moeder.

Opleiding
Sylvester zegt beter te functioneren doordat hij pleegzorg heeft gehad. Zijn ouders hadden en hebben problemen met het omgaan met geld en hij vindt het ook wel moeilijk, maar zijn pleegouders helpen hem erbij. Hij heeft ook een opleiding gevolgd en afgerond. Hij heeft niveau 3 gehaald als verkoopmedewerker in een tuincentrum. Hij werkt nu nog in het Tuincafé, maar straks is er voor hem misschien wel een plek op de groenafdeling.

Lisa is bezig met haar opleiding SPH en wil daarna naar de universiteit om criminologie te gaan studeren. Het lukt haar goed om alles zelf te regelen. Ze is vier maanden bezig geweest om haar studiefinanciering goed geregeld te krijgen. Ze zoekt het allemaal liever zelf uit dan dat ze iets overlaat aan anderen. Ze heeft geen anderen meer nodig en ze vertrouwt hen ook niet.

Gemotiveerd
Sylvester is op allerlei manieren betrokken bij jeugdzorg. Hij zit in de Jongerenraad van Trias Jeugdhulp en van daaruit verzorgt hij gastlessen in het basis- en voortgezet onderwijs over jeugdzorg. Voor de Eigen Kracht Centrale bezoekt hij activiteiten en van daaruit is hij ook in JongWijs terechtgekomen. JongWijs heeft nu een missie, een visie en een logo en is genomineerd voor de Movisieprijs. Sylvester is ervan overtuigd dat je hieraan kunt zien dat JongWijs effectief is. Hij is gemotiveerd om overal aanwezig te zijn en wil er veel tijd insteken. Sylvester heeft last van autisme, maar dit gaat hem allemaal goed af.

Lisa is gaan meedoen met JongWijs, omdat ze hoopt dat ze daardoor anderen kan besparen wat zij heeft meegemaakt in pleegzorg. Ze vindt pleegzorg meer een regeling dan een hulpmiddel. Ze vindt dat de mensen die in pleegzorg werken veel eerlijker moeten zijn en veel beter moeten luisteren naar elkaar en naar de kinderen en jongeren voor wie zij werken.

Achtergrond
Sylvester heeft bij al zijn activiteiten geen last van zijn achtergrond. Zijn kameraden weten en accepteren het. Sylvester vindt het fijn dat hij zijn familie goed kent.
Lisa heeft anderhalf jaar therapie gehad en dat heeft haar wel geholpen om met haar achtergrond om te gaan. Ze heeft nog contact met haar tante en zoekt haar ook nog weleens op. Op zaterdag werkt ze en op zondag blijft ze lekker thuis. Soms gaat het weleens wat minder, maar over het algemeen gaat het gewoon goed met haar.

Verbeterpunten
Sylvester heeft wel ideeën over verbeterpunten voor pleegzorg. “Verlengde pleegzorg moet voor ieder pleegkind dat het nodig heeft, mogelijk zijn. Verder moet de gemeente de transitie goed gaan regelen. Bijvoorbeeld niet: ik heb 9 pleegkinderen en 9 gezinnen, dus dat zit wel goed. De gemeente moet gaan praten met de jongeren en dat kan prima via JongWijs.”

=====
Kader
=====

 

JongWijs
Jongerengroep JongWijs is op 8 juni 2012 opgericht en geeft een stem aan jongeren die een achtergrond hebben in de zorg voor jeugd en biedt deze jongeren een platform om ervaringen uit te wisselen en elkaar te versterken.
De naam is door de jongeren gekozen, jong wijs geworden door de ervaringen in de jeugdzorg. Dat is wat hen bindt. Iedereen die ervaring heeft met het wonen in een gezinshuis, pleeggezin of jeugdzorgboerderij is welkom.
Met het jongerennetwerk willen de jongeren gehoord worden, interactie, gezelligheid, ontspannen sfeer, nieuwe jongeren leren kennen, ervaringen uitwisselen, duidelijk maken wat jongeren zelf belangrijk vinden, speerpunten overbrengen aan beleidsmakers en beslissers, samenwerking tussen jongeren en organisaties, starten van een Nederlands netwerk met andere jongeren die in een pleeggezin of gezinshuis wonen.
JongWijs is in haar jonge bestaan zelfs al genomineerd voor de Movisie Participatieprijs. Deze prijs bekroont jaarlijks een project dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert.

De zeven thema’s waar JongWijs aan wil werken om pleegzorg effectiever te maken, zijn:

1. Nazorg: Jongeren moeten beter worden voorbereid op hun vertrek en moeten beschikken over een netwerk waarop zij terug kunnen vallen.
2. Contact met de biologische familie: Meer aandacht voor contact met broertjes, zusjes en ouders.
3. Betere samenwerking tussen gezinshuizen en pleeggezinnen: Samenwerking is nu niet vanzelfsprekend. Pleeg- en gezinshuisouders kunnen veel van elkaar leren en elkaar ontlasten.
4. Meer plaatsen voor tieners: Het is moeilijk om gezinnen te vinden die tieners willen opnemen in hun gezin. JongWijs vindt het belangrijk dat ook zij in aanmerking komen voor gezinshuizen en pleegzorg.
5. Betere matching: Nog te vaak ‘knallen’ jongeren uit een gezin. Er moet meer aandacht komen voor de rol van jongeren bij de plaatsing.
6. Trainen jeugdrechters: Jeugdrechters nemen volgens JongWijs soms onbegrijpelijke beslissingen, omdat ze te weinig weten over jeugdzorg en pleegzorg.
7. Empowerment: Zet jongeren in hun kracht, betrek hen en maak hen belangrijk.

 


Tags: , ,