De Kinderombudsman in Mobiel

De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, de gezondheidszorg en jeugdzorg. In Mobiel 2 geeft Kinderombudsman Marc Dullaert zijn visie op pleegzorg. Zo vindt hij dat uithuisgeplaatste kinderen bij voorkeur in een pleeggezin moeten komen, maar er zijn te weinig cijfers over bijvoorbeeld overplaatsingen en wachttijden op een pleeggezin. Verder moeten onder toezicht gestelde kinderen meer te zeggen krijgen over procedure en wachtlijsten moeten worden aangepakt.

Graag willen wij van u weten:

Waar moet de Kinderombudsman de komende tijd aandacht aan besteden op het gebied van pleegzorg?

Mail uw reactie naar de redactie. redactie@bijonspleegzorg.nl.