Het Leven Begint Bij 18

Op 3 februari zendt de NCRV op Nederland 2 om 21.00 uur de documentaire Het Leven Begint Bij 18 uit. In deze film wordt Hyba, een meisje met een licht verstandelijke beperking (LVB), gevolgd nadat zij op haar 18de de zorginstelling verlaat. Met deze film willen het Expertisecentrum William Schrikker, Paul de Bont Producties, Groot Emaus (onderdeel van ‘s Heeren Loo Zorggroep) en de Eigen Kracht Centrale landelijk aandacht vragen voor de problematiek die ontstaat wanneer jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel en een LVB 18 worden en de gedwongen hulpverlening hen los moet laten. Het is tevens een oproep aan de politiek om deze doelgroep niet uit het oog te verliezen en een passende aanpak mogelijk te maken.

De documentaire komt mede voort uit het project Krachtplan 18+, waarbinnen ook een handreiking en een instrument worden ontwikkeld (18 Take Control) om jongeren beter voor te bereiden op deze overgang en tijdig optimale en passende ondersteuning te organiseren van ruim voor tot ruim na het 18de jaar. Donderdag 13 maart worden de resultaten op een congres voor ketenpartners gepresenteerd.

Meer over 18 Take Control
Elk jaar bereiken in Nederland rond de zesduizend jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) de leeftijd van 18 jaar. Vanaf die dag mogen ze, opeens, zelf beslissen of zij hulp willen of niet. Ook wanneer ze al problemen hadden en gedwongen hulp kregen, zijn ze vrij om te beslissen wat ze willen. Niet alle jongeren zijn daar klaar voor en raken daardoor in de problemen na hun 18de.

Door het passeren van de meerderjarigheidsgrens worden jongeren met een LVB geconfronteerd met de vrijheid, keuzemogelijkheden en plichten van de complexe samenleving. Hun ontwikkelingsleeftijd loopt echter achter op hun kalenderleeftijd. Onvoldoende voorbereid op deze nieuw verworven zelfstandigheid en vaak verheugd over het wegvallen van gedwongen hulpverlening, raken zij door het gebrek aan vaardigheden en (vrijwillige) ondersteuning versneld in de problemen. Door jong ouderschap, criminaliteit, werkloosheid, dakloosheid, psychische problemen, ernstige relatieproblemen, schulden en/of armoede moeten zij na enkele jaren opnieuw een beroep doen op (verzwaarde) hulpverlening.

Bron: Persbericht William Schrikker Groep