Verrassing

Op 16 augustus zou mevrouw Loof-De Decker uit het Zeeuws-Vlaamse Koewacht haar verjaardag buitenshuis vieren met een etentje. Toen ze met haar man op de locatie aankwam, bleek het rustig etentje toch groter uit te pakken dan gedacht. Hun kinderen, pleegkinderen, ex-pleegkinderen en kleinkinderen bleken in groten getale aanwezig te zijn, samen met vrienden en contacten vanuit pleegzorg. De verrassing was compleet toen burgemeester Lonink van Terneuzen binnenkwam. Hij vertelde dat het Zijne Majesteit behaagd had om hen beiden tot lid in de orde van Oranje Nassau te benoemen. Dit vanwege hun grote verdienste voor pleegzorg. Het paar van 82 en 71 jaar heeft nog altijd, en al ruim dertig jaar, pleegkinderen in huis. Een voorzichtige schatting leert dat het er ongeveer zestig geweest moeten zijn. Met het merendeel van de pleegkinderen hebben zij nog contact.


Tags: ,