Thema: Netwerkpleegzorg

Een belangrijke ontwikkeling sinds de start van Mobiel veertig jaar geleden is de groei en erkenning van netwerkpleegzorg. In dit thema komen twee ervaringsdeskundigen aan het woord: een vrouw die veertig jaar geleden netwerkpleegkind werd en nu zelf netwerkpleegouder is, en een pleeggrootouder die al jaren haar kleinkind opvangt. Beide verhalen laten niet alleen de kracht van netwerkpleegzorg zien, maar ook hoeveel inspanning het alle betrokkenen soms kost. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is positieve ondersteuning te vinden voor netwerkpleegzorg, echter wel met de kanttekening dat goede zorg en begeleiding niet mogen ontbreken.

In juni 2013 verscheen een rapport van de Inspectie Jeugdzorg over het checken van de veiligheid, de screening en begeleiding van nieuwe netwerkplaatsingen. Anders dan bij bestandspleeggezinnen woont het kind al in het netwerkpleeggezin als de plaatsing wordt aangemeld bij jeugdzorg. Bij een bestandspleeggezin wordt van tevoren beoordeeld of de aspirant-pleegouders over voldoende opvoedingsvaardigheden beschikken en of zij een veilig thuis bieden. Bij een netwerkplaatsing is er natuurlijk evenveel reden om goed te kijken of het kind veilig kan opgroeien. Ook is duidelijk dat zo’n check snel moet plaatsvinden, terwijl het netwerk op korte termijn de juiste begeleiding krijgt. De Inspectie oordeelde dat dit in de praktijk nog onvoldoende gerealiseerd wordt.

In veel landen over de hele wereld, ook in Nederland, is het beleid om – als dat mogelijk is – kinderen bij voorkeur in netwerkpleegzorg te plaatsen. In Nederland werden vorig jaar meer dan 4000 kinderen in hun netwerk geplaatst. Dit biedt kinderen goede kansen, maar wel op voorwaarde dat het netwerk de nodige ondersteuning krijgt. Alleen dan kan netwerkpleegzorg een goed vangnet zijn.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Netwerkpleegzorg’.

 


Tags: , ,