Schadevergoeding voor slachtoffers misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin kunnen een schadevergoeding aanvragen. Dat maakte het ministerie van Veiligheid en Justitie op 18 juli bekend. Voor mensen die niemand kunnen of willen aanspreken op de geleden schade komt er een regeling, die een bedrag uitkeert tussen de duizend en vijfendertigduizend euro. Daarnaast is er een regeling die de instelling of pleegzorgorganisatie waar het misbruik plaatsvond aansprakelijk stelt. Deze regeling keert een bedrag uit tot honderdduizend euro. Slachtoffers mogen zelf bepalen welke regeling ze kiezen. Ze kunnen daarvoor om hulp vragen bij Slachtofferhulp Nederland. Het gaat om slachtoffers uit de periode 1 januari 1945 tot en met 31 december 2012. De aanvragen worden vanaf september door het Schadefonds Geweldsmisdrijven in behandeling genomen.
Bron: NRC en Rijksoverheid

 


Tags: ,