Regeling pleegzorg

Per 1 juli 2013 is de nieuwe Regeling Pleegzorg in werking getreden(1). In deze Regeling zijn de regels vastgelegd ten aanzien van de pleegzorgcontracten en de informatievoorziening aan pleeg­ouders. De Regeling Pleegzorg is aangepast in verband met wetswijzigingen ter verbetering positie pleegouders per 1 juli 2013.(2)

De huidige pleegzorgcontracten moeten uiterlijk 1 november 2013 aan de Regeling Pleegzorg zijn aangepast. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

I. De informatievoorziening aan de pleegouders is vastgelegd
Bureau Jeugdzorg en/of de zorgaanbieder moeten de pleegouders in ieder geval informeren over de volgende gegevens van het pleegkind: identiteitsgegevens(3), achtergrondgegevens, reden van de uithuisplaatsing, medische gegevens en gegevens omtrent de dagbesteding.

II. Er zijn eisen opgenomen ten aanzien van de pleegzorg­contracten
Vereisten waaraan de pleegouders contractueel moeten voldoen:
– het borgen van de lichamelijke en geestelijke integriteit en zelfstandigheid van het pleegkind;
– het borgen van de levens­beschouwelijke of godsdienstige overtuiging van het pleegkind;
– het onder alle omstandigheden onthouden van belastende straffen of handelingen;
– het onder alle omstandigheden onthouden van seksueel of erotisch getint contact met het pleegkind.(4)

Nadere voorschriften aan pleeg­ouders:
– de pleegouder biedt het pleegkind vanuit een stabiele gezinssituatie een veilige leefomgeving;
– de pleegouder biedt het pleegkind en degene die belast is met het gezag over het pleegkind voldoende openheid en duidelijkheid over het pleegouderschap;
– de pleegouder deelt het op­voederschap met degene die belast is met het gezag over het pleegkind en werkt hierbij met hem samen;
– indien noodzakelijk en voor zover mogelijk, helpt de pleeg­ouder het pleegkind zijn gedrag te veranderen;
– de pleegouder draagt er zorg voor dat hij zijn eigen gezins­leven aanpast aan het pleeg­ouderschap en het eventuele einde van het pleegouderschap.

Verder moet in het pleegzorgcontract zijn opgenomen dat de pleegzorgwerker in ieder geval eens per jaar het pleegkind alleen te spreken krijgt en moet het pleegzorgcontract een pleegouderverklaring bevatten.(5) In deze pleegouderverklaring staat dat de pleegouder in het verleden niets gedaan heeft dat het pleeg­ouderschap in de weg kan staan of in de toekomst iets zal doen dat het pleegouderschap in de weg zal staan. <

 

(1) De Regeling Pleegzorg 2013 vervangt de Regeling Pleegzorg 2004 die destijds met de wet op de jeugdzorg is ingevoerd.
(2) Zie hierover deze rubriek in Mobiel 3, 2013.
(3) Dit zijn in ieder geval de zogenaamde NAW-gegevens, naam, woonplaats en adresgegevens, maar ook geslacht, geboortedatum et cetera.
(4) Een aantal zorgaanbieders pleegzorg heeft een (soortgelijke) bepaling reeds in de pleegzorgcontracten opgenomen. Per 1 november 2013 is dit een verplichting voor alle pleegzorgaanbieders.
(5) Deze vereisten gelden ook voor de pleeg­oudervoogdijcontracten.

 


Tags: ,