Cijfers over verlies van een ouder

Elk jaar verliezen ruim zesduizend minderjarigen één of beide ouders. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de periode 1995-2011. Ongeveer een op de vijf kinderen is jonger dan 6 jaar wanneer een ouder overlijdt. De helft wordt wees of halfwees tussen 12 en 18 jaar. Twee op de drie kinderen verloren hun vader in de onderzochte periode. De meeste minderjarige halfwezen wonen bij de overgebleven ouder, zeker als het verlies kort geleden plaatsvond. Na het overlijden van de moeder woonde 14 procent eind 2011 in bijvoorbeeld een pleeggezin of op zichzelf. Niet-westerse minderjarige halfwezen wonen na het overlijden van hun vader vaker alleen met hun moeder, die relatief zelden een nieuwe partner krijgt. Niet-westerse weduwnaars zorgen minder vaak alleen voor hun kind. Ruim een kwart van de niet-westerse minderjarigen zonder moeder woont in een pleeggezin of op zichzelf.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

 


Tags: ,