30 people – 30 days

Over wennen in een pleeggezin

Wat is belangrijk bij een pleegzorgplaatsing? Hoe zorgen we ervoor dat de wenperiode van een pleegkind in een nieuw gezin zo goed mogelijk verloopt?

Stichting Alexander heeft in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar het wennen van een pleegkind in een nieuw pleeggezin. Hiervoor zijn pleegouders, ouders, pleegkinderen, kinderen van pleegouders en pleegzorgwerkers geïnterviewd. Om tot verdere inzichten te komen voor de praktijk start Stichting Alexander de denktank 30 people – 30 days. Stichting Alexander is op zoek naar betrokkenen bij pleegzorg die twee dagdelen bijeen willen komen in Utrecht om na te denken over gerichte vraagstellingen.

http://www.stichtingalexander.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=237:05-11-213-werving-denktank-30-people-30days&catid=46:nieuws&Itemid=189