Thema: Geschikt/ongeschikt

Ruimte in je hart en in je huis: het wordt vaak genoemd als voorwaarde om een pleegkind te kunnen opvangen, maar wat maakt iemand daadwerkelijk geschikt voor het pleegouderschap? Wie moet je het aanraden of juist ontraden? Hoe voorkom je dat mensen die ongeschikt zijn toch pleegouder worden?

Voor de beoordeling op geschiktheid van pleegouders worden landelijk dezelfde criteria gehanteerd. Pas vrij recent is ‘het bieden van een veilige leefomgeving’ toegevoegd als zesde criterium, terwijl dit eigenlijk voorop zou moeten staan. Een veilige plek is het eerste wat een uithuisgeplaatst kind nodig heeft. Inmiddels wordt een jaarlijkse veiligheidscheck in pleeggezinnen geadviseerd.(1)

Over het belang van veiligheid zal niemand het oneens zijn. Wat iemand verder in huis moet hebben om een kind van een ander te kunnen opvangen, is vaker een bron van discussie. In dit thema leest u over dilemma’s die met geschiktheid te maken hebben. Is een adoptieouder ook geschikt als pleegouder en andersom? Is een pleeggezin met dezelfde cultuur als het pleegkind geschikter dan een gezin met een andere cultuur? Zijn netwerkpleegouders ook geschikt om een vreemd kind op te vangen of wordt bij de screening ‘met twee maten’ gemeten?

(1) De overige vijf criteria zijn: Openheid en duidelijkheid in het contact. Samenwerken als team en delen van ouderschap. Kinderen helpen een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen. Kinderen helpen hun gedrag te veranderen zonder hen pijn te doen. Het inschatten van de uitwerking die het pleegouderschap op de eigen situatie heeft. Bron: ‘Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders’

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Geschikt/ongeschikt’.

 


Tags: , ,