Pleegzorgcafé Tienerpleegzorg

Pleegzorg Advies Nederland organiseert op 17 september, in samenwerking met Rubicon en Xonar Jeugdzorg, een Pleegzorgcafé in het Limburgse Horn met als thema tienerpleegzorg. Onderzoek wijst uit dat veel tienerplaatsingen eerder dan bedoeld worden afgebroken. Tienerpleegzorg vraagt blijkbaar om een andere aanpak dan pleegzorg voor jonge kinderen. Tieners zijn mondiger, hebben vaak veel meegemaakt en ontwikkelen en uiten zich op een manier die gemakkelijk tot spanningen in het pleeggezin kan leiden. Het Pleegzorgcafé is een variant op het wereldcafé. Het maakt kennis en ervaringen van deelnemers zichtbaar en overdraagbaar, zonder te verzanden in tijdrovende discussies.
www.pleegzorg-academie.nl

 

 


Tags: ,