Groei pleegzorg zet door

In 2012 hebben 20.949 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 16.330 pleeggezinnen. Op 31 december 2012 woonden 17.207 kinderen bij pleegouders, een toename van 4 procent in vergelijking met 2011. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. In 2012 zijn 3.066 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is 8 procent meer dan in 2011. Ondanks de groei van het pleegouderbestand blijft er een tekort aan pleegouders, in het bijzonder voor tieners. Dertig procent van de pleegkinderen die afgelopen jaar onderdak vonden bij pleegouders is 12 jaar of ouder. In 2012 was in 19 procent van de nieuwe pleegzorgplaatsingen sprake van crisisopvang. Zestien procent van de plaatsingen betrof deeltijdpleegzorg, meestal weekend- en vakantieopvang. Het merendeel van de kinderen in crisisopvang is tussen de 0 en 4 jaar.
Bron: Pleegzorg Nederland

 


Tags: ,