Delen (Schrijven deel 2)

Als een kind problemen heeft, wordt dit gedocumenteerd. Dat document wordt vervolgens gebruikt om het kind door te verwijzen, te bespreken en een plan van aanpak te maken. Allerlei mensen lezen het en voegen er zo nodig wat aan toe. Daar komt geen kind meer aan te pas.

Officieel moeten de ouders (en sinds kort ook de pleeg­ouders) op de hoogte zijn van welke plannen er bedacht worden en de inspectie ziet hier streng op toe.

Ik laat vrijwel alle documenten die ik krijg of maak aan de ouders lezen. Klopt deze aanmelding? Weet je wat er over jullie besproken is? Veelal levert dat goede aanvullingen op of een stevige discussie.

Het is vaak geen probleem als ik vraag om de informatie ook met pleegouders te delen. Dat delen laat ik de ouders zelf doen (dan heb ik geen gedoe met privacy). In slechts een paar gevallen lukt dat niet, maar bij het overgrote deel gaat het prima. Het geeft ouders een actieve rol, die ze veelal vertalen als: daar kunnen we iets mee doen voor ons kind.

Opvallend genoeg zijn het de mensen uit het werkveld die er moeite mee hebben dat alle informatie gedeeld wordt. “Zo kan ik niet vrijuit zeggen wat ik er van vind.” Inderdaad. Ouders en pleegouders mogen niet bij alle besprekingen zitten, maar op deze manier zijn ze toch aanwezig. Houd daar dus maar rekening mee.


Tags: ,