Wetsvoorstel professioneel werken jeugdzorg

Het wetsvoorstel professionalisering in de jeugdzorg is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel bepaalt dat jeugdzorginstellingen verplicht worden te werken met geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers. Om geregistreerd te blijven moeten jeugdprofessionals zich doorlopend bij- en nascholen. Ook verbinden ze zich aan een beroepscode. Er komt tuchtrecht, zodat de eigen beroepsgroep het beroepsmatig handelen kan toetsen. Ook de commissie-Samson, die onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, heeft zich uitgesproken voor registratie van jeugdzorgprofessionals. In het systeem van permanente educatie dat door de professionalisering ontstaat, krijgt ook het voorkomen, signaleren en stoppen van seksueel misbruik een plaats. Het kabinet roept beroepskrachten in de jeugdzorg op zich nu al te registreren, via de campagne ‘Laat zien wat je waard bent’.
Bron: Rijksoverheid

 


Tags: ,