Waarom stoppen pleegouders?

Niet-adequate ondersteuning door de gezinsvoogd is voor pleeggezinnen vaak de doorslaggevende reden om te stoppen met pleegzorg. Dat concludeert de Leidse orthopedagoog Peter van den Bergh na literatuurstudie en onderzoek onder (ex-)pleegouders. 70 procent van de ondervraagden gaf aan kinderen met een of meerdere gedragsproblemen onder de hoede te hebben: gehechtheidsproblemen, sociale problemen of aandachtsproblemen. Wat hen echter het meest raakt, is dat ze zich niet serieus genomen voelen door de gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg. Pleegouders ervaren een enorm verloop onder gezinsvoogden en daarmee een (soms schadelijke) grilligheid in het beleid rond een kind. Ook vinden ze dat gezinsvoogden vaak meer oog hebben voor het belang van de ouders van een pleegkind dan voor het belang van het kind zelf.
Bronnen: Universiteit Leiden en de NVP

 


Tags: ,