Vakantie naar het buitenland

Wat moet u doen om uw pleegkind mee te kunnen nemen op vakantie naar het buitenland? Wij sloegen er het boek ‘Paraplu voor pleegouders’ van Mariska KramerNOOT1 op na.

Uw pleegkind moet over een paspoort of Nederlandse identiteitskaart beschikken om met u mee te kunnen gaan op reis. Daarvoor bent u afhankelijk van verschillende personen of instanties. De aanvraag en afgifte van een paspoort hoeven niet per se moeizaam te verlopen, maar het kan weleens tegenzitten. Bijvoorbeeld als de met gezag belaste ouder toestemming weigert of als uw pleegkind niet de Nederlandse nationaliteit bezit en op grond van een verblijfsvergunning in Nederland verblijft.

Paspoort aanvragen
Als uw pleegkind onder voogdij staat, hebt u toestemming nodig van de voogd voor het aanvragen van een paspoort. Als uw pleegkind onder toezicht is gesteld, hebt u toestemming nodig van de ouder(s) met gezag. Deze toestemming is ook nodig bij een vrijwillige plaatsing. De ouder(s) met gezag of de voogd moeten hun handtekening op het aanvraagformulier zetten en tekenen bij de afgifte van het paspoort voor ontvangst.

Identiteitskaart kinderen boven de 12
Als uw pleegkind 12 jaar of ouder is, kan het zelf een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Het heeft hiervoor geen toestemming van zijn ouders of voogd nodig. Deze kaart is in Europa geldig. De identiteitskaart is goedkoper dan een paspoort.

Verklaring van Bureau Jeugdzorg
Als u met uw pleegkind naar het buitenland gaat, is het verstandig een verklaring, in het Engels, van Bureau Jeugdzorg mee te nemen. In zo’n verklaring staat vermeld dat uw pleegkind onder voogdij staat van Bureau Jeugdzorg of door Bureau Jeugdzorg met een machtiging tot uithuisplaatsing in uw gezin is geplaatst en dat Bureau Jeugdzorg toestemming verleent om met uw pleeggezin naar het buitenland te reizen.

Het voert te ver om op deze plaats in te gaan op wat er moet gebeuren als het aanvragen van een paspoort niet soepel verloopt. Wij verwijzen u daarvoor naar hoofdstuk 14 van ‘Paraplu voor pleegouders’.

NOOT1 Paraplu voor pleegouders. In de juridische praktijk. Mariska Kramer. ISBN 90 6665 647 6

 


Tags: , ,