Kinderen in pleeggezinnen mogen daar blijven

Jeugdzorg gaat in 2015 over van provincie naar gemeente. Kinderen in pleeggezinnen kunnen ook na 2015 bij hun pleegouders blijven. Dit staat in een stappenplan voor de invoering van het nieuwe jeugdzorgstelsel waarover rijk, provincies en gemeenten het eens zijn geworden. U kunt meer lezen over dit stappenplan op de gezamenlijke website van de ministeries van VWS, VenJ en de VNG.
www.voordejeugd.nl/home/spoorboekje

 


Tags: ,