Ik ga op reis en ik neem mee

Kun je als pleegouders zeggen dat het niet zo goed uitkomt om het pleegkind mee te nemen op vakantie? Voor de meeste pleeggezinnen is het vanzelfsprekend dat het pleegkind meegaat, maar niet voor allemaal.

Een pleegzorgwerker vertelt: “Een pleeggezin kreeg een neefje in huis. Hij was twee jaar en hun eigen kinderen waren in de puberteit. Bij het begin van de plaatsing hebben de pleegouders gezegd dat ze met hun eigen gezin op vakantie wilden. Dat hebben ze ook gedaan. Het neefje ging naar zijn vader. Dit is elke keer goed gegaan, hoewel hij steeds wel erg moest wennen om weer terug te zijn. Inmiddels woont het neefje weer bij zijn vader en komt hij in deeltijd in het pleeggezin.”

Signaal
In dit pleeggezin speelde het leeftijdsverschil een rol. Het kan ook zijn dat moeilijk gedrag, dat in het dagelijks leven nog te hanteren is, in de vakantie een groter probleem wordt. Het vooruitzicht dat het pleegkind door de verandering van omgeving, nachtenlang zal gaan huilen in een tent op de camping, is iets dat afschrikt, evenals driftbuien tijdens de barbecue en ruzies op de achterbank. Pleegouders die aangeven dat het pleegkind niet mee kan op vakantie, geven vaak een signaal af dat de gehele zorg voor het pleegkind hun teveel wordt.

Een pleegzorgwerker vertelt: “Pleegouders zorgden al vier jaar voor hun 9-jarig neefje. Er waren steeds meer gedragsproblemen en hij kreeg de diagnose FAS. De vakanties met hem waren een ramp, want hij kon niet goed omgaan met veranderingen. Het laatste jaar hebben ze besloten om zonder hem op vakantie te gaan, omdat ze hem er toch geen plezier mee deden. Daarnaast was de draagkracht van de pleegouders laag en moesten ze echt zelf opladen. Hij is naar het logeerhuis gegaan voor twee weken. Dit voelde hij als een enorme afwijzing en hij heeft het logeerhuis op z’n kop gezet. Hij liet gedrag zien dat hij bij zijn pleegouders nooit had laten zien om er maar voor te zorgen dat ze hem weer op kwamen halen. Uiteindelijk kon hij niet in het logeerhuis blijven en zijn pleegouders konden hem ook niet eerder ophalen. Hij is toen een paar nachten in een crisispleeggezin geweest. Dit alles heeft er toe geleid dat de pleegouders besloten dat ze de zorg voor hem niet meer aankonden. Inmiddels is hij verhuisd naar een instelling. De vakantie was een versnelling van een proces dat in mijn ogen al gaande was.”

Buitengesloten
De zomervakantie duurt zes weken en dat is lang om te vullen. Ik pleit ervoor dat het pleegkind hoe dan ook meegaat met de gezinsvakantie. Niets voelt pijnlijker voor een pleegkind dan deel uit te maken van een gezin en er uiteindelijk niet bij te horen. Het kind voelt zich buitengesloten wanneer er over de vakantie gepraat wordt en als de foto’s bekeken worden. Houd rekening met wat het pleegkind aankan en met zijn leeftijd. De familievakantie zal twee tot drie weken duren. Dan zijn er nog drie weken over voor een leuk vakantiekamp, een logeerpartij of vakantiepleegzorg. Creatieve oplossingen zijn er ook, zoals u al in de inleiding bij dit thema las.

Vakantie is voor pleegkinderen en pleegouders onzeker, maar het is ook een tijd van genieten. Bespreek tijdig met de pleegzorgwerker waar de zorgen zitten wat de vakantie betreft. Vaak helpt het al om zorgen bespreekbaar te maken, de ideeën en oplossingen komen dan wel!

 


Tags: , ,