Het meisje met het omgekeerde magneetje

Tekeningen: pleegmoeder Linda
Tekst: pleegmoeder Cornelie
Downloaden van de website www.pleegzorg.nl

In het voorwoord schrijven de pleegmoeders Linda en Cornelie dat ze een prentenboek wilden maken over hun ervaringen met pleegkinderen met een verstoorde hechting. Ze gebruiken daarvoor het beeld van een omgekeerd magneetje. Een gewone magneet trekt aan, een omgekeerde magneet stoot af. De hoofdpersoon is een meisje met een omgekeerd magneetje dat ervoor zorgt dat zij bijvoorbeeld gaat gillen of iets vernielen als haar pleegmoeder haar aardig en lief behandelt.
De makers van het boek hopen dat andere pleegouders de voorbeelden herkennen en in dat opzicht is het prentenboek geslaagd. Ook kunnen pleegouders en misschien ook de pleegkinderen zelf meer begrip krijgen voor kinderen met gehechtheidsproblemen. Het is wel een gemiste kans dat er nergens hoop op verbetering wordt gegeven. Het magneetje van het meisje blijft omgekeerd, ook aan het eind van het verhaal. Het is jammer dat hiermee het clichébeeld bevestigd wordt dat hechtingsproblemen niet kunnen verbeteren, terwijl we uit wetenschappelijk onderzoek weten dat dat wel kan en dat juist een pleeggezin daarvoor heel goede kansen biedt.

 


Tags: ,