Pleegouders krijgen meer te zeggen

Op 1 juli is de Wet verbetering positie pleegouders in werking getreden. Pleegouders moeten voortaan worden betrokken bij plannen van hulpverleners om pleegkinderen te helpen. Verder krijgen pleegouders het recht om een vertrouwenspersoon in te schakelen wanneer er problemen zijn met een pleegzorginstelling of Bureau Jeugdzorg. Ook krijgt elke pleegzorginstelling een pleegouderraad met formele zeggenschap.