Thema: Wij zijn er ook nog!

Pleegzorg is onmisbaar. Ieder kind verdient een veilig thuis, bij de ouders of, wanneer dit niet mogelijk is, bij pleegouders. De hulpverlening richt zich voornamelijk op het pleegkind, de ouders en de pleegouders. Logisch, maar je kunt je afvragen wat er tijdens de pleegzorgplaatsing gebeurt in de directe omgeving van het pleegkind, in het pleeggezin. Wat betekent pleegzorg voor de kinderen van pleegouders? Ook zij maken deel uit van het systeem. Is het vizier van hulpverleners dan niet te eenzijdig?

In het boek ‘Gezellig & Irritant’ geven de auteurs Fiet van Beek en Jolanda Stellingwerff kinderen van pleegouders ‘een podium’ om hun verhaal te doen. Uit deze verhalen blijkt dat de aandacht vaak gevestigd is op de pleegkinderen binnen het gezin. De ervaringen die kinderen van pleegouders hebben met de hulpverlening zijn erg wisselend. “Bij ons waren er problemen (tussen ons en de pleegkinderen). Mijn ouders hebben toen aan onze pleegzorgwerker gevraagd of hij met ons wilde praten. Dat heeft hij toen gedaan en dat was heel fijn.”, aldus ‘eigen kind’ Sarah. Lieke had een andere ervaring: “Ze vragen een keer hoe het gaat als ik thuis ben, dat is het.”

Net zoals de schrijvers van het genoemde boek, zetten de auteurs van dit thema de kinderen van pleegouders in de spotlights. Zij zijn er ook nog!

Daniëlle Coenraats-Winterberg

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Wij zijn er ook nog’.


Tags: , ,