Pleegzorg blijft groeien

Het aantal kinderen dat in 2012 gebruikmaakte van pleegzorg is met 4 procent toegenomen ten opzichte van 2011. Op 31 december 2012 woonden 17.207 kinderen bij pleegouders. Dat staat in de factsheet Pleegzorg 2012, die recent is verschenen. In 19 procent van de nieuwe pleegzorgplaatsingen was sprake van crisisopvang en in 16 procent van de plaatsingen ging het om deeltijdpleegzorg, meestal weekend- en vakantieopvang. In 2012 zijn 3.066 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is 8 procent meer dan het jaar ervoor. Het aantal kinderen dat opgevangen wordt in een pleeggezin is de afgelopen tien jaar verdubbeld. Het grootste deel van de kinderen in de crisisopvang is tussen de 0 en 4 jaar. Diverse pleegzorgregio’s hebben in een convenant vastgelegd dat kinderen onder de 5 jaar bij een uithuisplaatsing altijd in gezinsverband worden opgevangen. Vooral voor tieners is het tekort aan pleegouders nog steeds groot.
Bron: Pleegzorg Nederland