Lachen

Langzaam glijdt het washandje terug in bad. Levy van bijna 2 jaar ligt krom van het lachen. Hij pakt het washandje, legt het op precies dezelfde plaats terug en ja hoor: ook nu glijdt het terug in het water. Opnieuw heeft hij de grootste pret. Deze lachpartij duurt al zeker 10 minuten. Hij vindt dat hij de grootste grap van de hele wereld heeft gemaakt. Ik kijk ernaar en becommentarieer het geheel of ik lach maar wat mee.

Humor is soms moeilijk te vatten, ook voor Carola. Zij was erg getraind op het sociaal aangepaste lachen. Ze lachte net iets te hard, maar keurig op tijd. Ook als ze naar een comedy op tv keek, lachte ze altijd precies tegelijk met de lachband. Humor?

Michael heeft bezoek van zijn vader. Samen zijn ze al een kwartier geluiden aan het produceren met een scheetpotje. Hun lachsalvo’s verstoren alles en iedereen, dus ik vraag of ze hun gelach voort willen zetten op de gang. Zonder probleem gaan ze daar het hele bezoek van twee uur mee door. Als zijn vader weggaat, zien ze allebei vuurrood van de pret. Zijn vader heeft de tranen van het lachen nog in zijn ogen staan. “Ik ga meteen naar de speelgoedwinkel om er ook een te kopen”, glimt hij terwijl hij weggaat. Humor? Hier kan ik helemaal niets mee, behalve dat ik het fijn vind dat ze samen zo hebben kunnen lachen.

Een goede les voor mij als ik weer eens te hard om mijn eigen grapjes lach en een van de kinderen de inmiddels bekende cynische opmerking maakt: “Vond je jezelf leuk, mam?”


Tags: ,