Hechtingsproblemen bij kinderen

Anniek Thoomes-Vreugdenhil
ISBN 9789401400428, € 17,99

Wanneer je je meer wilt verdiepen in de achtergronden en oorzaken van hechtingsproblematiek, is dit een interessant boek. De eerste helft van het boek geeft in het kort de theoretische en diagnostische kaders weer van hechtingsproblematiek. Het is wat theoretisch en droog beschreven. Later krijgt het boek meer vaart en worden er meer casussen beschreven. De specifieke hechtingsproblemen van kinderen in pleeggezinnen komen aan bod, maar wel wat summier. Dit maakt het meer een boek voor hulpverleners die te maken krijgen met kinderen met hechtingsproblemen. Het is jammer dat er vooral wordt ingegaan op de differentiatie- en fasetherapie. Naast deze behandelmethodes is er veel meer te zeggen over Video Interactie Begeleiding en PCIT (Parent-Child Interaction Therapie), welke vaak met succes binnen de pleegzorg worden gebruikt. Er staan weinig concrete handvatten en tips in, waardoor je niet direct aan de slag kunt gaan. Misschien een goed idee voor een vervolg?

 

 


Tags: ,